Kalite Politikası


SERAY HOTEL olarak Ağırlama Endüstrisi hizmetlerini gerçekleştirirken;

Kurumumuzun Turizm Sektöründeki 35 yıllık deneyiminden gelen misafir odaklı anlayışı yansıtmak üzere,

  • Misafirlerimizin öncelikli beklentilerinin bilinciyle zamanında, eksiksiz, dünyaca kabul görmüş standartlarda hizmet vermeyi,
  • Ağırlama Endüstrisi uygulamalarındaki değişimlerin güncel takipçisi olmayı, Misafirlerimizin konforu için hizmetlerimizi etkin kaynak planlaması ile sürekli iyileştirmeyi, memnuniyetlerini arttırmayı,
  • Misafirlerimizden gelen haklı taleplerin tüm çalışanlarca bilincinde olmasını sağlamayı ve yerine getirmeyi,
  • Misafirlerimizin görüşlerini, memnuniyetlerini artırmak üzere fırsat olarak değerlendirmeyi, memnuniyetsizliğin bertaraf için yasal mevzuatların da bilinciyle yöntem belirlemeyi,
  • Hizmet süreçlerimizi kalite hedeflerimizle izlemeyi, planlı eğitim faaliyetleri ile süreçlerimizin etkinliğini arttırmayı,
  • Gıda üretimini ve sunumunda uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükleri göz önüne alarak, misafir beklentilerini, kaliteli hammadde kullanarak karşılamayı,
  • Gıda üretiminin tüm aşamalarını kontrol altına alarak, gözden geçirerek, sistemi sürekli iyileştirmeyi,
  • Çalışanları gıda güvenliği konusunda eğitmeyi ve güncel gelişmelerden öncelikli bilgi edinmelerini sağlamayı,
  • Çalışanların mutluluğunu sağlayarak huzurlu, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı ve katılımını sağlayarak yönetim sistemleri etkinliğini arttırmayı,
  • Politikalarımız ve Yönetim sistemlerinin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve tüm çalışanlarca benimsenmesi için yöntem geliştirmeyi amaç edindik.